Case Securitas

Verkkoinfra bisneksen vauhtiin

Turvapalveluyritys Securitaksen liiketoiminnan kasvu asetti kovia paineita tietoverkkojen ylläpidolle. Ne ratkaistiin teollistamalla ja vakioimalla verkkoon liittyminen.

Liian pitkät toimitusajat

Suomen Securitas on yli 3 000 hengen turvallisuusalan palveluyritys, jonka kysyntä on ollut vahvassa imussa. Asiakaskunnan vaatimustaso turvallisuusratkaisuista on kasvanut ja kiristynyt. Tämä asetti Securitaksen IT:n toimituskyvylle ja infrastruktuurille kovia haasteita. Ilman luotettavia tietoliikenneverkkoja esimerkiksi nykyaikainen videovalvonta tai porttien etäavaustoiminta olisi käytännössä mahdotonta.

image description
Asiakastoimitukset onnistuvat nykyään päivissä. Ennen viikoissa." Kari Muru ICT Manager, Securitas

”Toimiala muuttuu jatkuvasti entistä teknologiavetoisemmaksi, kuvaa Securitaksen sisäisen ja hallinnollisen tietotekniikan infrastruktuurista ja tuesta vastaava ICT Manager Kari Muru .

Securitaksen pieni IT-osasto oli helisemässä kasvaneiden liiketoiminnallisten tarpeiden kanssa. Perinteisissä asiakastoimituksissa tietoliikenneyhteydet on suunniteltu asiakaskohtaisesti. Yrityksen infrastruktuuri ei tukenut nopeaa liitettävyyttä ja verkon arkkitehtuuri muodosti pullonkaulan toimituksille. Yksittäisen asiakkaan verkkoyhteyksien muodostaminen kesti helposti useiden viikkojen ajan ja vaati paljon asiantuntijatyötä.

Myynnin kannalta perinteinen toimitusaika oli aivan liian hidas. Asiakkaat halusivat turvaratkaisuja esimerkiksi messuosastojensa suojaamiseen. Hyväksyttävä toimitusaika tällaisessa tapauksessa on päiviä. Jos turvapalveluyritys ei pysty toimittamaan ratkaisua ajoissa, ei turvapalvelua välttämättä hankita lainkaan.

Jotta Securitas pystyisi toimittamaan turvapalvelun uuteen kohteeseen nopeasti, talon IT:n toimitusajat piti saada merkittävästi alaspäin.

Ongelmaa vetäydyttiin ratkomaan päiväksi Nuuksion Karhunpesään Santa Monica Networksin pääarkkitehti Joni Oksasen johdolla. Fasilitoidussa työpajassa muodostettiin yhteinen näkemys Securitaksen liiketoiminnan odotuksista ja siitä, mitä vaatimuksia tämä asettaa verkkoinfrastruktuurille.

Eriytetyt palvelutuotannot

Retriitin lopputuloksena muodostettiin Securitaksen verkkoinfran uudistuksista hankesuunnitelma, aikataulu ja tarvittavien verkkolaitteiden sekä projektien ostoslista. Securitas kilpailutti näiden toteutuksen ja päätyi valitsemaan SMN:n kumppanikseen. Uudistetussa verkkoinfrastruktuurissa lähestymistapa on vakioitu ja erilaiset verkot eriytetty toisistaan. Lopputuloksena uusi kohde saadaan käyttöön parhaimmillaan jopa saman päivän aikana.

Kari Muru on tyytyväinen yhteistyöhön Santa Monica Networksin kanssa. ”Meille oli tärkeää, että saimme eriytettyä palvelutuotannon sisäisestä verkosta ja kohotettua koko verkon tietoturvaa. Murtautumista yrittävät ovat ammattimaisia rikollisia. He ovat taitavia ja hyvin päämäärähakuisia.”

”Uudistetun tuotantoverkkomme etureunalla on liitettävyysrajapinta. Tämä mahdollistaa asiakkaiden liittymisen turvapalveluiden tuotantoverkkoon esimerkiksi julkisen internetin, mobiilipäätteiden tai jopa operaattorin dedikoidun MPLS-liittymän kautta. Liittymisrajapinnat on vakioitu ja tapauskohtaisista räätälöinneistä on päästy eroon. Vakioprosessien käytön myötä myös tietoturva paranee”, Muru kuvaa uutta ratkaisua. ”Uusi verkkomme on lähes Plug and Play.”

Arkkitehtuurilla yhteiseen tavoitteeseen

IT-osaston näkemykset ja suunnitelma infrastruktuurin kehittämisestä perustuvat usein alan parhaisiin käytäntöihin ja laajalti käytössä oleviin ratkaisumalleihin. Tällainen kehittämismalli palvelee yrityksen liiketoimintaa usein riittävällä tasolla, jonka takia mallia harvoin kyseenalaistetaan.

 Joskus riittävän hyvä ei ole kuitenkaan tarpeeksi, jolloin tarvitaan liiketoimintalähtöistä arkkitehtuurisuunnittelua. Arkkitehtuurilla varmistetaan, että kaikki teknologiset valinnat ovat takaisinkytkettävissä yhteen tai useampaan liiketoiminta-ajuriin. Arkkitehtuuriprojektin tuotoksena syntyvässä yksilöidyssä suunnitelmassa yksittäiset osa-projektit sijoitetaan kompleksisuus–liiketoimintahyöty -akselistoon, joka helpottaa osa-projektien aikataulutusta.

Arkkitehtuuri tuo esiin ja huomioi ennakko-olettamukset, tunnistetut riskitekijät sekä niiden aktualisoitumisen todennäköisyyden määrittämiseen käytetyt lähteet. Se tarjoaa myös selkeän jatkumon osa-projektien tuottamien kyvykkyyksien arviointiin. Hyvin suunniteltu kokonaisuus mahdollistaa liiketoiminnan vaatimusten täyttämisen pieninä, helpommin käsiteltävinä kokonaisuuksina. Arkkitehtuurin avulla IT-hankinnat muuttuvat strategisiksi liiketoiminnan teknologiainvestoinneiksi, helpottaen samalla liiketoiminnan ja IT-johdon välistä työskentelyä.

 

Ota yhteyttä

Joni Oksanen
Joni Oksanen Director – Consultancy, Architecture and Training 050 5141284 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.