Case Aditro

Optimoitua tallennusta

Ohjelmistotalo Aditro nopeuttaa ja helpottaa Tintri VMstore -tallennusratkaisun avulla toimintaansa. Konesalin automatisointi lisää virheettömyyttä.

Taustalla liiketoiminnan muutokset

Tietotehtaasta, myöhemmin TietoEnatorista, erkaantunut ohjelmistotalo Aditro on toimittaa palkanlaskenta-, talous- ja henkilöstöhallintoohjelmistoja sekä julkis- että yksityissektorille. Yritys laskee kokemuksensa yltävän yli 45 vuoden taakse. Tätä nykyä Aditron liikevaihto Suomessa on noin 60 miljoonaa euroa ja yrityksen palveluksessa on yli 1 000 henkeä, joista noin puolet Suomessa.

image description
Tintri on optimoitu virtuaalipalvelimille, joita me käytämme paljon.” Antti Korhonen ja Janne Haatainen Aditro

Aditro tarjoaa ohjelmistoja myös pilvipalveluina. Lisäksi yritys tarjoaa ohjelmisto-osaamistaan ulkoistuspalveluna. Ohjelmistoliiketoiminnan muuttuminen entistä enemmän tietoverkkopohjaiseksi pilvipalveluksi on merkinnyt myös uudistustarpeita laitteistoihin.

Aditrolla on eri liiketoimintojen kehitysyksiköiden lisäksi yhteinen kehitysyksikkö, jonne ollaan yrityksen johtavan arkkitehdin Antti Korhosen mukaan rakentamassa laitealustaa uusiksi. Kehitystyössä on ollut tiiviisti mukana myös yrityksen datacenter-palveluista vastaava Janne Haatainen. He ovat käytännössä suunnitelleet uuden tallennusratkaisun. ”Tärkeätä uudessa ratkaisussa on, että se toimii nopeammin ja automaattisemmin kuin vanha järjestelmä. Määrittelyvaiheessa totesimme, että merkittävä pullonkaula järjestelmien suorituskyvyssä on tallennusratkaisu”, Korhonen sanoo.

Uuden järjestelmän ansiosta Aditro säästää henkilöstö- ja ylläpitotyössä. Useista vaihtoehdoista Santa Monica Networksin toimittamaan Tintri-ratkaisuun päädyttiin erilaisten suorituskyky- ja muiden ominaisuusmittausten pohjalta. Tallennusjärjestelmä on Korhosen mukaan käytännössäkin lunastanut siihen kohdistetut odotukset.

Korhonen on tyytyväinen myös laitevalmistajan tarjoamaan tekniseen tuotetukeen, jonka toimivuus testattiin hankintavaiheessa. ”Meillä on erilaisista laiteratkaisuista paljon kokemusta ja olemme huomanneet, että Tintri muuttaa perinteistä tallennusajattelua. Se on optimoitu virtuaalipalvelimille, joita me käytämme paljon. Tiedämme, että kaikki ostettu kapasiteetti on sovitettu täysin tarpeidemme mukaan”, Korhonen sanoo. Tallennusmaailmassa ei Korhosen mukaan suinkaan aina ole itsestään selvää, että kaikki hankittu kapasiteetti tulee myös käyttöön. Joskus sitä on ollut hankittava varmuuden vuoksi.

Santa Monica Networks on toimittanut Aditrolle myös asiantuntijatyötä ohjelmistokehitysympäristön automatisointiin. Tavoitteena on, että sovelluskehittäjät voivat tilata tarvitsemansa testipalvelimet Aditron sisäisestä itsepalveluportaalista.

Nopeutta ja virheettömyyttä

Kun ohjelmistot viedään suunnittelupöydältä tuotantoon, tavoitteena on pystyä hoitamaan tuotantoa mahdollisimman sujuvasti. Tässä auttaa pitkälle viety konesalin automatisointi.

Tallennusratkaisun toimittaneen Santa Monica Networksin asiantuntija Tomi Hakala on ollut suunnittelemassa myös Aditron konesalin automatisointia. Hänen mukaansa automatisoinnin avulla päästään virheettömämpiin lopputuloksiin etenkin kun ovat kyseessä usein toistuvat rutiinit. Hakala painottaa, että automatisointi on rakennettava tapauskohtaisesti.

Tallennusjärjestelmä virtualisoiduille palvelinkuormille

Tintri VMstore -tallennusjärjestelmä on suunniteltu erityisesti virtualisoitujen palvelinkuormien suorittamiseen. Järjestelmässä on kiinnitetty huomiota etenkin käytön ja ylläpidon helppouteen. Tintri VMstore -tallennusratkaisu vapauttaa IT-asiantuntijoiden aikaa tuottavaan työhön tallennuskapasiteetin hallinnan sijasta.

Aditron Tintri VMstore T880 -järjestelmässä on 100 teratavua tallennustilaa. Tintri VMstore T880 on niin sanottu hybriditallennusjärjestelmä eli siinä on sekä perinteistä suuren tallennusmäärän mahdollistavaa pyörivää kiintolevykapasiteettia että nopeaa SSD-tallennusmediaa.

SSD-levyn ansiosta Tintri VMstore on erittäin suorituskykyinen tallennusjärjestelmä. Muista tallennusjärjestelmistä se poikkeaa niin, että se on täysin tietoinen siihen tallennettavista virtuaalikoneista. Yleensä tallennusjärjestelmät jakavat tallennustilaa sokeasti. Näin ne eivät osaa optimoida omaa toimintaansa sen mukaan, minkälaisista lähteistä tallennettava materiaali tulee.

Tintri VMstore on tietoinen tallennetuista virtuaalikoneista, jolloin niille voidaan tehdä tallennusjärjestelmätasolla muun muassa palvelutason määrittelyä, virtuaalikoneen peilausta Tintri tallennusjärjestelmästä toiseen ja virtuaalikonekohtaisia tilannekuvia eli snapshotteja.

Lisätietoja: Tomi Hakala, Network Consultant Puh. 041 456 3849 tomi.hakala@smn.fi