Case Attendo

ICT vakaalle pohjalle

Terveydenhuollon ulkoistuspalveluja tarjoavan Attendon henkilökunta on kuusinkertaistunut Suomessa vuoden 2009 jälkeen yli 6 000 työntekijään. Palveluvalikoima ja asiakaskunta ovat laajentuneet voimakkaasti erityisesti kunta- ja yrityssektorilla. Kasvun myötä Attendon ulkoistettu tietotekniikkaympäristö koki jatkuvia muutoksia. Esimerkiksi palvelimia ja levytilaa hankittiin vuosikaudet liiketoiminnan tarpeisiin sitä mukaa, kun niitä tarvittiin. Syksyllä 2013 päätettiin uusia koko palvelinarkkitehtuuri. Tavoitteeksi asetettiin ratkaisu, joka tukee liiketoiminnan tarpeita vakaalla, skaalautuvalla, tietoturvallisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Laitekannan käyttövarmuutta päätettiin parantaa kahdentamalla se. Teknisten uudistusten ohella aiemmin ulkoistettu tietotekniikka haluttiin ottaa oman kolmentoista hengen tietohallintoyksikön ylläpitoon.

”Kun tietojärjestelmien hallinta on omissa käsissä, pystymme paremmin, nopeammin ja kustannustehokkaammin ratkaisemaan mahdollisia ongelmatilanteita. Tällä ratkaisulla haluamme parantaa erityisesti luottamuksellisten potilasaineistojemme tietoturvaa”, Attendon Suomen toimintojen tietohallintojohtaja Päivi Luotola perustelee toimintatavan muutosta.

image description
Halusimme parantaa erityisesti luottamuksellisten potilasaineistojemme tietoturvaa.” Päivi Luotola Tietohallintojohtaja, Attendo

Kulujen hallinta ja ennustettavuus  

Järjestelmäuudistuksen yhtenä pontimena oli tietotekniikkakulujen parempi hallinta ja ennustettavuus. Attendossa päätettiin tehdä pitkäntähtäimen kertainvestointi, jolla katetaan tulevienkin vuosien tietotekniikkatarpeet ja mahdollistetaan järjestelmän helppo ja kustannustehokas laajennettavuus liiketoiminnan kasvaessa. Kilpailutuksen jälkeen Attendo valitsi yhteistyökumppanikseen Santa Monica Networksin.

”Santa Monican asiantuntijoiden osaaminen laajalla rintamalla teki meihin vaikutuksen. Heillä on syvällistä teknistä osaamista kokonaisarkkitehtuurin luonnista, sekä yksittäisistä komponenteista kuten palvelimista ja palomuureista. Myös koulutuksen järjestyminen heidän kauttaan sekä kohdalleen osunut hinta vaikuttivat valintaan.”

Projekti käynnistettiin maaliskuussa 2014 Santa Monica Networksin tekemän esiselvityksen ja toimintasuunnitelman perusteella. Se kattoi Attendon palvelimien, levyjärjestelmien ja palomuurien uusimisen sekä järjestelmän kahdentamisen. Projekti valmistui alle kolmessa kuukaudessa.

”Projekti on mennyt todella hyvin. Hyvä suunnittelu ja asiantuntemus ovat taanneet, ettei ennakoimattomia käyttökatkoksia ole ollut”, Luotola sanoo.

Nopeutta, varmuutta ja turvaa  

Tuoreet palvelimet oheislaitteineen sekä koko laitteiston kahdentaminen antavat toimintavarmuutta ja nopeutta kaikissa käyttötilanteissa. Palomuuriteknologian päivityksen ansiosta tietoturvaominaisuudet ovat kohentuneet entisestään ja muun muassa etäkäyttömahdollisuudet ovat parantuneet.

”Olemme saaneet kertainvestoinnilla vakaan järjestelmän ainakin seuraavaksi viideksi vuodeksi. Tästä on hyvä jatkaa järjestelmämme kehittämistä yhdessä Santa Monican ihmisten kanssa”, Luotola sanoo.

Kahdennettu palvelinkeskus tuo turvaa  

Attendon uusi palvelinratkaisu koostuu kahdesta identtisestä datakeskuksesta, joista toinen on Attendon omissa tiloissa ja toinen on hostingpalvelussa talon ulkopuolella. Attendon omat tietotekniikkaasiantuntijat huolehtivat laitteistojen hallinnasta ja ylläpidosta.

Datakeskuksissa hyrrää Ciscon tuore UCS-palvelinkehikko. UCS-tekniikalla toteutettu datakeskus on helpompi hallita ja sitä voi laajentaa kätevämmin kuin aiempien sukupolvien räkkipalvelimilla toteutettua ratkaisua. Datakeskuksen palvelinten hallinta tapahtuu yhdellä, Ciscon valmistamalla hallintaohjelmistolla, kun aiemmin eri hallintaominaisuudet vaativat erilliset ohjelmistot.

UCS-tekniikan etuna on myös palvelinlaitteistojen virtualisointi. Näin palvelimilla olevia sovelluksia voidaan vaivattomasti siirtää palvelimelta toiselle. Tästä on etua kun palvelinkehikkoon tuodaan uusia palvelimia ja palvelinten kuormaa jaetaan uudelleen.

Attendon lähiverkon yhteydet hoidetaan Ciscon Catalyst-sarjan kytkimillä. Ne ovat kahdennettuina molemmissa datakeskuksissa. Sekä Attendon sisäisen MPLS-verkon että internet-yhteyksien tietoturvan takaa Palo Alton Networksin palomuurit. Niiden toiminnot on kytketty varmentamaan toisiaan.