Fortinet FortiGate Basics

Fortinet FortiGate is very flexible and powerful NGFW platform. It is rapidly increasing popularity among customers due to its large feature set and compelling price point.

 • 3 päivää
 • 2250

Cloud Fundamentals

UUTUUS! Jos pilveen haluat mennä nyt niin takuulla yllätyt..

 • 1 päivä
 • 850

PaloAlto Firewall 8.0 Essentials: Configuration and management (EDU-210)

The Palo Alto Networks Firewall 8.0 Essentials: Configuration and Management (EDU-210) course is five days of instructor-led training that will enable you to:  Configure and manage the essential features of Palo Alto Networks® nextgeneration firewalls Configure and manage GlobalProtect to protect systems that are located outside of the data center perimeter Configure and manage firewall high availability Monitor network traffic using the interactive web interface and firewall reports.

 • 5 päivää
 • 3750

Cisco WLAN –verkkojen käyttöönotto ja operointi (CCNA Wireless)

Kurssin tavoitteena on antaa kävijöille hyvät perustiedot ja –taidot langattomiin lähiverkkoihin liittyvistä menetelmistä, tekniikoista ja protokollista. Kolmen päivän aikana valmennuksessa käydään läpi kaikki tutkinnon olennaiset osa-alueet ja perehdytään aiheisiin teorian lisäksi myös käytännön harjoitusten kautta.

 • 2 päivää
 • 1940

Yritysverkon tietoturva

Tämän kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvät perustiedot yritysverkkojen tietoturvan toteuttamiseksi. Kurssilla käsitellään tietoturvaa useilla eri tasoilla, jotta opiskelija ymmärtää syy-yhteydet toimintamallien tai tekniikkojen käyttämiseen.

 • 3 päivää
 • 1500

Cisco kytkinverkkojen perusteet yritysverkoissa

Lähiverkko muodostaa yrityksen kuin yrityksen toiminnan kulmakiven. Pitkästä käytöstään huolimatta lähiverkon tekniikat ovat koko ajan liikkeessä yhä monipuolisempaan ja liiketoimintaa edesauttavaan suuntaan.

 • 3 päivää
 • 2250

F5 LTM Fundamentals

Tämän kurssin tarkoitus on toimia johdatuksena F5 LTM hallintajärjestelmään, sekä sen tarjoamiin moniin ominaisuuksiin ja niiden konfigurointiin. Lisäksi kurssilla käydään läpi kuormantasaukseen liittyvää perusterminologiaa.

 • 3 päivää
 • 2250

Asiantuntijasta arkkitehdiksi 5

Agenda: Wireless LANs / Load-balancing & Application Delivery Asiantuntijasta arkkitehdiksi-koulutukset tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden hankkia vaativiin suunnitteluprojekteihin tarvittavan osaamisen. Asiakkaiden liiketoiminnan ja tekniikan tarpeiden yhdistämiskyky parantaa myös yrityksen kilpailutilannetta.

 • 2 päivää
 • 1500

Cisco CCENT/CCNA -tutkintoon tähtäävä valmennus

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat suorittaa Cisco CCNA –tutkinnon.  Kurssilaisille toimitetaan itseopiskelumateriaalina ICND1- ja ICND2-kirjat ilmoittautumisen jälkeen.

 • 4 päivää
 • 3500

PaloAlto Panorama 8.0: Manage Multiple Firewalls

The Palo Alto Networks® Panorama 8.0: Manage Multiple Firewalls (EDU-221) course is two days of instructor-led training that will enable you to: Configure and manage the next-generation Panorama™ management server Gain experience configuring templates and device groups Gain experience with administration, log collection, and logging and reporting Gain experience with Panorama™ High Availability Course ObjectivesStudents attending this course will gain in-depth knowledge of how to configure and manage their Palo Alto Networks® Panorama® management server.

 • 2 päivää
 • 1500

Johdanto kyberuhkien torjuntaan

Tässä kurssissa keskitytään IT-järjestelmien kyber- ja tietoturvauhkiin käytännönläheisesti. Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvät tiedot nykyaikaisen kybertietoturvan perusteista.

 • 1 päivä
 • 850

VMware vSphere Automation Basics

Tällä kurssilla tutustutaan VMware vSphere infrastruktuurin automatisoinnin perusteisiin hyödyntämällä VMware vSphere ohjelmiston peruslisenssiin sisältyviä sovelluksia. VMware vSphere automatisoinnin opiskelu aloitetaan tutustumalla vSphere PowerCLI ohjelmointikieleen, ja sen mahdollisuuksiin virtualisoidun konesalinpalvelun hallinnassa.

 • 2 päivää
 • 1500

CISSP -tutkintoon tähtäävä valmennus

CISSP (Certified Information System Security Professionals) on kansainvälinen ja erittäin tunnettu tietoturvan ammattilaisen sertifikaatti jonka myöntää (ISC)2 . CISSP-sertifikaatin saamiseksi on läpäistävä sertifiointitesti, sekä omattava tarvittava työkokemus tietoturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä.

 • 4 päivää
 • 3500

Cisco ACI installation & configuration

This course is intended as an introduction to ACI for network personnel. Previous knowledge about ACI is not needed, but however, attendees should be familiar with traditional networking and data center networks.

 • 3 päivää
 • 2250

Hands-on Hacking Essentials

Hands-on Hacking Essentials is an eye-opening training for IT & system administrators and security practitioners. During the 2 day hands-on training experience the participants should form a good understanding of current attacker tool-set, attack types and methods.

 • 2 päivää
 • 1600

Software Defined Networking (SDN) Demystified

Kurssi tarjoaa oppilaalle erinomaiset valmiudet ymmärtää SDN:n todelliset tarkoitusperät ja luonne. Koulutuksessa syvennytään myös käytännönratkaisuihin ja lisäksi saat kattavan taustoituksen ongelmaan, jota SDN aikanaan kehitettiin ratkaisemaan.

 • 2 päivää
 • 1500

Cisco CCNP valmennusohjelma

Nykyaikaiset tietoverkot ovat useiden kymmenien, jopa satojen laitteiden muodostamia kokonaisuuksia. Tällaisten verkkojen asentaminen, konfigurointi, ylläpito ja vikojen korjaaminen on vähintäänkin haastava tehtävä.

 • 9 päivää
 • 6990

Juniper JunOS L2 switching

Kurssin tarkoitus on toimia johdatuksena Juniperin Junos-käyttöjärjestelmän L2-tason ominaisuuksiin ja niiden konfigurointiin. Kurssi on rakennettu henkilöille, joilla on jo aikaisempaa toimintakokemusta Junos-pohjaisista laitteista.

 • 2 days
 • 1500

PaloAlto Firewall 8.0: Debug and troubleshoot (EDU-311)

Firewall 8.0: Debug and Troubleshoot is the next-level course to Palo Alto Networks® Firewall 8.

 • 3 päivää
 • 2250

Cisco ISE Essentials

Cisco Identity Services Engine (ISE) is a next-generation identity and access control policy platform. The course goal is to give users basic information and skills to install and operate Cisco Identity Services Engine (ISE).

 • 2 päivää
 • 1500

VMware vSphere Security Operations

UUTUUS! Tällä kurssilla perehdytään VMware vSphere infrastruktuurin tietoturvakoventamiseen ja siihen liittyviin parhaisiin käytäntöihin käytännön harjoitusten avulla. Kurssille osallistuvilta oppilailta edellytetään aiempaa kokemusta VMware vSphere infrastruktuurin ylläpidosta sekä ymmärrystä virtualisoinnin peruskäsitteistä.

 • 2 päivää
 • 1500

VMware vSphere Infrastructure Basics

VMware vSphere infrastructure Basics -koulutuksessa opit suunnittelemaan, käyttämään ja hallitsemaan VMware vSphere infrastruktuuria turvallisesti ja varmistamaan sen luotettavan toiminnan. Kuulet parhaita käytäntöjä  VMware vSphere käyttöönottoon, jolloin käytettävyys paranee ja toiminta on joustavampaa.

 • 3 päivää
 • 2250

Asiantuntijasta arkkitehdiksi 4

Agenda: Network security Asiantuntijasta arkkitehdiksi-koulutukset tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden hankkia vaativiin suunnitteluprojekteihin tarvittavan osaamisen. Asiakkaiden liiketoiminnan ja tekniikan tarpeiden yhdistämiskyky parantaa myös yrityksen kilpailutilannetta.

 • 3 päivää
 • 2250

F5 LTM Troubleshooting

This course is meant for F5 LTM administrators, network engineers, or anyone who will be responsible for troubleshooting problems in their production environment. This course gives networking professionals hands-on knowledge of how to troubleshoot a F5 LTM system.

 • 2 päivää
 • 1500

Palo Alto Networks NGFW Basics

Kurssilla perehdytään Palo Alto Networksin NGFW-palomuuriratkaisuun käytännön harjoitteiden avulla. Kurssin tavoitteena on tarjota oppilaille ymmärrys Palo Alto Networksin palomuurien ominaisuuksiin sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisujen toteutukseen.

 • 3 päivää
 • 2250

Hacking network infrastructure

UUTUUS!! Routing protocols form the core functions of all IP networks. Their proper operation ensures the correct and uninterrupted traffic flow.

 • 3 päivää
 • 2250

Cisco Nexus Installation and Configuration

Cisco Nexus product portfolio with NX-OS operating system is one of the most important new product innovations that the company has been done in recent years. This product portfolio is targeted to one of the fastest growing areas in tele-/datacommunications networks – the Datacenters.

 • 2 päivää
 • 1500

Junos Troubleshooting

Three day course introducing network engineers basics of troubleshooting Junos devices. Topics include troubleshooting methodology, tools, procedures for data plane, control plane, routing protocol and the network monitoring and troubleshooting.

 • 3 days
 • 2250

Asiantuntijasta arkkitehdiksi 2

Agenda: Data center interconnection / Storage Area Networks, including light server and storage design aspects Asiantuntijasta arkkitehdiksi-koulutukset tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden hankkia vaativiin suunnitteluprojekteihin tarvittavan osaamisen. Asiakkaiden liiketoiminnan ja tekniikan tarpeiden yhdistämiskyky parantaa myös yrityksen kilpailutilannetta.

 • 2 päivää
 • 1500

IP ja LAN-verkkojen perusteet

Kurssin tavoitteena on, että kurssilainen ymmärtää ja pystyy kuvailemaan nykyaikaisen tietoliikenneverkon erilaisia osia ja osa-alueita ja niiden tehtäviä sekä keskinäisiä riippuvuussuhteita. Kurssi koostuu perustasolla asioita esittävistä luennoista ja erilaisista harjoituksista.

 • 2 päivää
 • 1500

Hands-on Hacking Advanced

Hands-on Hacking Advanced (HOHA) is a follow-up to our Hands-on Hacking Essentials (HOHE) training. While HOHE is an eye-opening “shock therapy” training mostly for defenders, HOHA introduces more of the attacker and red teaming perspective.

 • 3 days
 • 2350

Cisco WLAN -verkkojen edistyneet ominaisuudet

Tämän kurssin ajatuksena on käydä läpi Cisco WLAN –verkkojen edistyneitä ominaisuuksia käytännönläheisesti. Jokaisesta aihealueesta käydään ensin kattava teoriaosuus, jonka jälkeen tehdään runsaasti harjoituksia laajalla laboratorioverkolla.

 • 3 päivää
 • 2250

Juniper JunOS Fundamentals

Juniper Networks ja sen Junos-käyttöjärjestelmä on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut johtavien tietoliikennevalmistajien ja –järjestelmien joukkoon. Perinteisesti sillä on rakennettu erityisesti operaattoriverkkoja, mutta nykyisin yhtiö tarjoaa ratkaisuita myös yritysverkkojen ja datakeskusten tietoliikennetarpeisiin.

 • 2 päivää
 • 1500

Juniper JunOS L3 routing

Kurssin tarkoitus on toimia johdatuksena Juniperin Junos-käyttöjärjestelmän L3-tason ominaisuuksiin ja niiden konfigurointiin. Kurssi on rakennettu henkilöille, joilla on jo aikaisempaa toimintakokemusta Junos-pohjaisista laitteista.

 • 2 days
 • 1500

Asiantuntijasta arkkitehdiksi 1

Agenda: IPv6 / Edge design for internet and WAN connectivity / Network; capacity, incident and problem management Asiantuntijasta arkkitehdiksi-koulutukset tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden hankkia vaativiin suunnitteluprojekteihin tarvittavan osaamisen. Asiakkaiden liiketoiminnan ja tekniikan tarpeiden yhdistämiskyky parantaa myös yrityksen kilpailutilannetta.

 • 3 päivää
 • 2250

Asiantuntijasta arkkitehdiksi 3

Agenda: SDN Demystified / Data Center routing & switching including DWDM basics Asiantuntijasta arkkitehdiksi-koulutukset tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden hankkia vaativiin suunnitteluprojekteihin tarvittavan osaamisen. Asiakkaiden liiketoiminnan ja tekniikan tarpeiden yhdistämiskyky parantaa myös yrityksen kilpailutilannetta.

 • 2 päivää
 • 1500

PaloAlto Traps: Install, configure, manage

Palo Alto Networks® Traps™ Advanced Endpoint Protection prevents sophisticated vulnerability exploits and unknown malware-driven attacks. Traps accomplishes this through a highly scalable, lightweight agent that uses an innovative new approach for defeating attacks without requiring any prior knowledge of the threat itself.

 • 2 päivää
 • 1500

PaloAlto Firewall 7.1: Configure extended features

Successful completion of this two-day, instructor-led course will enhance the student’s understanding of how to configure and manage the entire line of Palo Alto Networks next-generation firewalls. Students also will be instructed on the basics of implementing and managing GlobalProtect™ and active/ active high availability.

 • 2 päivää
 • 1500